Živý odkaz baroka

Jezuité přišli do Žirče po třicetileté válce. Tehdy zdevastované místo proměnili ve fungující klášter s kostelem a hospodářským velkostatkem. Dnes na Vás v Žirči díky tomu dýchne baroko na každém kroku.

 

1. Zvonový klavír - světový unikát

Začátek: 10:00
Časová náročnost: 0,5h
Na první pohled obyčejná skříň v sobě skrývá světový unikát, barokní Zvonový klavír Johana Michala Rödera. Na světě není jiné místo, kde by se podobný nástroj dochoval.

Zjistit více

2. Cyklomuzeum v barokní sýpce

Začátek: 10:45
Časová náročnost: 1h
Původní sýpka na obilí byla postavena v dobách Marie Terezie. Dnes už tu nenajdete jediné pšeničné zrnko, mnoho krásných historických velocipedů a vozítek však ano. 

Zjistit více

3. Kavárna v barokním pivovaru

Barokní pivovar, ve kterém teklo pivo proudem, když zde ještě působil pivovarský rod Klazarů, je již dnes minulostí. V opravených prostorech Vás dnes čeká jiná radost - příjemná Café Damián s domácími produkty a výborným občerstvením.

Zjistit více

4. Braunův Betlém

Začátek: 13:00
Časová náročnost: 2 - 5h
Velkolepé sochařské dílo barokního velmistra pod širým nebem pouhý kilometr od Areálu Žireč. Vydejte se z naší kavárny směrem k hlavní cestě v Žirči, kde už Vás hnědé turistické cedule nasměrují.

Zjistit více

5. Hospital Kuks

Začátek: 16:00
Časová náročnost: 2 - 3h
Využijte jeden ze čtyř prohlídkových okruhů a objevte majestátní barokní hospital na Kuksu s největší galerií barokních plastik pod širým nebem. Poznejte příběh hraběte Františka Antonín Šporka i činnost milosrdných bratří.

Zjistit více

6. Ubytování v bývalé jezuitské oranžerii

Po dni plném baroka přichází čas na odpočinek. Toužíte-li po klidném odpočinku, pak je skromné ubytování v bývalé jezuitské oranžerii tou pravou nabídkou pro Vás.

Zjistit více

Váš příběh v Areálu Žireč je také příběhem pomoci

V Areálu Žireč Vás obslouží pracovníci chráněných dílen se sníženou pracovní schopností. Můžete se také potkat s lidmi na vozíčku, pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří mají zázemí ve zdejším charitním Domově sv. Josefa.

 Tipy na další den

Únikova hra Šporkova skrýš

Vydejte se ještě jednou na Kuks a staňte se hledačem pokladů v autentických kulisách barokního sklepení. 

Zjistit více

Josefov - pevnostní město na soutoku

Vydejte se z baroka do doby Marie Terezie. Pevnost Josefov na soutoku Labe a Metuje Vás vtáhne do děje prusko-rakouských válek. Dejte pozor, abyste se ve složitém komplexu podzemních chodeb neztratili.

Zjistit více