Živý odkaz baroka

Jezuité přišli do Žirče po třicetileté válce. Tehdy zdevastované místo proměnili ve fungující klášter s kostelem a hospodářským velkostatkem. Dnes na Vás v Žirči díky tomu dýchne baroko na každém kroku.

 

1. Zvonový klavír - světový unikát

Začátek: 10:00
Časová náročnost: 30 minut

Na první pohled obyčejná skříň v sobě skrývá světový unikát, barokní Zvonový klavír Johana Michala Rödera. Na světě není jiné místo, kde by se podobný nástroj dochoval. Chcete si ho poslechnout nebo dokonce vyzkoušet?

Zjistit více

 

2. Cyklomuzeum v barokní sýpce

Začátek: 10:45
Časová náročnost: 60 minut

Původní sýpka na obilí byla postavena v dobách Marie Terezie. Dnes už tu nenajdete jediné pšeničné zrnko, mnoho krásných historických velocipedů a vozítek však ano. Vydejte se s námi do historie cyklistiky.

Zjistit více

 

3. Kavárna v barokním pivovaru

Barokní pivovar, ve kterém teklo pivo proudem, když zde ještě působil pivovarský rod Klazarů, je již dnes minulostí. V opravených prostorech Vás dnes čeká jiná radost - příjemná kavárna s domácími limonádami a výborným občerstvením.

Zjistit více

 

4. Braunův Betlém

Začátek: 13:00, Café Damián
Časová náročnost: 2 - 5 hodin

Velkolepé sochařské dílo barokního velmistra pod širým nebem pouhý kilometr od Areálu Žireč. Tajemný příběh narození Ježíše Krista, který vepsal do zdejší krajiny tento umělec pro následující generace. Vydejte se z naší kavárny směrem k hlavní cestě v Žirči, kde už Vás hnědé turistické cedule nasměrují.

 

Zjistit více

 

5. Hospital Kuks

Začátek: 16:00
Časová náročnost: 2 - 3 hodiny

Využijte jeden ze čtyř prohlídkových okruhů a objevte majestátní barokní hospital na Kuksu s největší galerií barokních plastik pod širým nebem. Poznejte příběh hraběte Františka Antonín Šporka i činnost milosrdných bratří.

Zjistit více

 

6. Ubytování v bývalé jezuitské oranžerii

Po dni plném baroka přichází čas na odpočinek. Toužíte-li po klidném odpočinku, pak je skromné ubytování v bývalé jezuitské oranžerii tou pravou nabídkou pro Vás.

Zjistit více

 

Váš příběh v Areálu Žireč je také příběhem pomoci

V Areálu Žireč Vás obslouží pracovníci chráněných dílen se sníženou pracovní schopností. Můžete se také potkat s lidmi na vozíčku, pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří mají zázemí ve zdejším charitním Domově sv. Josefa.

Tipy na další den

Únikova hra Šporkova skrýš

Vydejte se ještě jednou na Kuks a staňte se hledačem pokladů v autentických kulisách barokního sklepení. Když před 300 lety vtrhli do Kuksu vojáci, zatkli hraběte Šporka a odvezli na čtyřicet tisíc tehdy zakázaných svazků. Jedna kniha ale dodnes zůstala ukryta. Najděte ji!

Zjistit více

 

Pevnostní město na soutoku

Vydejte se z baroka do doby Marie Terezie. Pevnost Josefov na soutoku Labe a Metuje Vás vtáhne do děje prusko-rakouských válek. Dejte pozor, abyste se ve složitém komplexu podzemních chodeb neztratili.

Zjistit více