Braunův Betlém

Neuvěřitelný a téměř zapomenutý! Svou představu příběhu narození Spasitele vytesal Matyáš Bernard Braun do skal v lese pouhý kilometr od Areálu Žireč.

Baroko v přírodě

Objevte toto velkolepé barokní dílo sochařského velmistra pod širým nebem. Jako zázemí Vám poslouží naše kavárna.

Podkrkonošské baroko

Braunův Betlém se nachází pouhý 1 km od Areálu Žireč. Je třeba vystoupat do kopců Šporkova lesa. Odměnou za tuto pouť Vám bude sochařský um, který jinde nenajdete a krásné výhledy na Krkonoše.

Více informací
o Branově betlému