Braunův Betlém

Neuvěřitelný a téměř zapomenutý! Barokní skvost vytesaný do skal pod širým nebem.

Příběh východočeského Michelangela

Svou představu příběhu narození Ježíše Krista vytesal Matyáš Bernard Braun před 300 lety do skal v lese nad Žirčí. Velký umělec už dávno usnul, poustevníci vytesaní do skal však bdí nad údolím meandrujícího Labe dodnes. Až vyjdete nahoru a spatříte jejich strnulý pohled, pochopíte, proč se o této památce hovoří v souvislosti se zařazením na seznam kulturního dědictví UNESCO. 

Barokní skvost v přírodě

Braunův Betlém se nachází pouhý kilometr od Areálu Žireč. Příjemná procházka přírodou Vás zavede do bývalého Šporkova panství.

Ideálním výchozím bodem pro výšlap je samozřejmě naše útulná kavárnička.

Po stopách hraběte

Když na betlém dorazíte, vydejte se dále! Stopa hraběte Šporka Vás zavede na nedaleký Hospitál Kuks, jednu z nejvýznamnějších barokních památek u nás.

Do Žirče se vrátíte po značené cyklotrase nebo vlakem. A ty výhledy na Krkonoše. Ty za takovou procházku stojí!  

 

Váš příběh v Areálu Žireč je také příběhem pomoci

V Areálu Žireč Vás obslouží pracovníci chráněných dílen se sníženou pracovní schopností. Vaší návštěvou podpoříte nemocné roztroušenou sklerózou, kteří mají zázemí ve zdejším charitním Domově sv. Josefa.