Příběh obnovy Areálu Žireč

Na budování Areálu Žireč se podíleli Trčkové z Lipé, vídeňští jezuité, pivovarnický rod Klazarů, továrníci Ettrichové a Kongregace sester Nejsvětější svátosti. V roce 2001 je zchátralý areál věnován Oblastní charitě Červený Kostelec. A začíná se psát neskutečný příběh!