Další rostliny v sortimentu

 
Název rostliny a dostupnost Nároky rostlin Fotogalerie
Asfodelka žlutá ❌ trvalka původem z Mediteránu, vyžaduje plné slunce a mírnou zálivku, rostlina má lodyhu přímou, hustě olistěnou s listy čárkovitými 
Begonie ✅ ve své domovině trvlka, u nás pro nízké teploty pěstovaná jako letnička, vhodná do polostínu až na plné slunce, půda propustná, bohatší humusem, mírně vlhká
Begonie dlouholistá ❌ dlouhověká trvalka, listy masitější, sytě zelené, řapíkaté, s vroubkovaným okrajem, půda humózní, mírně živná, propustná, pH mírně kyselé
Bergenie tučnolistá ✅ trvalka do polostínu, oddenek plazivý, listy masitější, řapíkaté s okrajem mírně zvlněným a vroubkovaným, zálivka mírná až středně vysoká 
Eleuterokok ❌ mohutná trvalka pocházející z oblastí Ruska, vhodná na plné slunce až do polostínu, půda propustná, humóznější
Chrastice rákosovitá ❌ vlhkomilná trvalka, vhodná k jezírkům a rybníkům a na všechna vlhká místa, mrazuvzdorná, půdu vyžaduje živinami bohatou, v ČR domácí, 60-200 cm vysoká, stébla přímá, hladká a lesklá, listová čepel je plochá, dlouze zašpičatělá, lysá a drsná
Chrpa žlutokvětá ❌ mohutná trvalka původem z Kavkazu, odolná mrazu, snáší plné slunce až polostín, lodyha je chlupatá, pravidelně olistěná, listy střídavé, půda mírně vlhká, propustná, bohatší humusem, snese i přísušek  
Ibišek syrský ❌ vytrvalý, bohatě větvený keř původem z oblastí Číny, Koree a Indie, půda štěrkovitá, dobře propustná, mírně živná, zálivka mírná
Kalina (Viburnum tinus) ❌ vytrvalý, bohatě větvený keř z oblastí Mediteránu, mladé výhony jemně ochlupené a hranaté, listy vstřícné, řapíkaté, kožovité, celokrajné, u nás se musí na zimu dávat do bezmrazé místnosti
Kolopejka vděčná (Kalanchoe blossfeldiana) ❌ okrasná a vděčná pokojová trvalka ze severního Madagaskaru, snese plné slunce, půdy humóznější a propustné, listy masité a lysé, listová čepel oválná až vejčitě podlouhlá a zvlněná, snese chladno ale ne mráz, rostlinu je možno letnit
Komule Davidova ❌ původ Čína, půda propustná, štěrkovitá až hlinitopísčitá, živinově středně bohatá, vyžaduje plné slunce, zálivka mírná, výška dle kultivaru 2-3(4) m
Kosatec ✅ výška 70 cm, kvete ke konci IV., živinově a vlhkostně středně bohato, půda propustná, hlinitá
Kivi ❌ vytrvalá, mrazuodolná liána pocházející z Asie a Číny, snáší polostín až plné slunce, půda propustná, živnější, středně zásobená humusem, listy střídavé, řapíkaté, čepel je vejčitá až okrouhlá, na líci lysá, z rubu na žilkách pýřitá, okraj listu ostře pilovitý
Kohlerie ✅ vlhkomilnější tropická pokojová trvalka, růst plazivě vystoupavý, vhodný do polostínu, půda mírně živná, květy červené trubkovité
Kufea (hlazenec ohnivý) ❌ stálezelený polokeř pocházející z Mexika, u nás pokojovka, plné slunce až polostín, zálivka mírná, půda čerstvě vlhká, bohatší humusem a živnější, listy vstřícné, krátce řapíkaté, vejčité až mírně kopinaté, svrchní strana leskle zelená, rubová strana zelená a matná
Kufea yzopolistá ❌ druh Střední Ameriky, vhodná do polostínu, zálivka středně vysoká, půda štěrkovitá, hlinitopásčitá až hlinitá, propustná, středně živná
Len vytrvalý ✅ jedná se o vyšší trvalku s blankytně modrými květy, listy střídavé, úzké, zakončené špičkou, plné slunce, půda hlinitopísčitá až mírně štěrkovitá, středně živná
Maruška štíhlá ❌ žlutokvětá letnička, lodyha poléhavá, větvená a lysá, listy střídavé (někdy vstřícné!), zpeřené, nitkovité, půda hlinitopísčitá, plné slunce
Měsíčnice roční ❌ ve své domovině to je dvouletka u nás většinou jednoletka pochází z Balkánského poloostrova, zálivka mírná, do polostínu, živinově středně bohato, lodyha přímá a větvená s odstálými jednoduchými chlupy, dolní listy dlouze řapíkaté, vstřícné, srdčité, mírně zašpičatělé, na okraji nepravidelně pilovité až zubaté, horní listy přisedlé, střídavé
Pelyněk Schmidtův ✅ suchomilná nižší trvalka, výška 20 cm s atraktivním šedozeleným hluboce děleným listem, do smíšených trvalkových záhonů nebo na skalky
Petůnie ✅ atraktivní letnička, vyžaduje plné slunce, mírně vlhko, substrát mírně kyselý, propustný s dostatkem humusu
Podeňka (Tradescantia pallida) ❌ nenáročná vytrvalá a poléhavá pokojovka, vyžaduje plné slunce až polostín, mírně vlhko až sucho, půda propustná, listy přisedlé pochvaté, podlouhle kopinaté, nesnáší mrazy
Rdesno hlavaté ❌ původ z jihovýchodní Asie, plazivá trvalka s odstálými chlupy, může být i lysá, snáší mráz, listy střídavé, jen krátce řapíkaté, vejčité až eliptické, zašpičatělé, zelené s růžovočervenohnědými pruhy nebo skvrnami
Rozchodník nachový ❌ robustní rostlina s lodyhou přímou, větvená v horní části, plné slunce, půda kamenitá až štěrkovitá, hlubší, čerstvě vlhká, mírně živná
Šáchor střídavolistý ✅ atraktivní pokojová rostlina, výška  do 120 cm, půda hodně živná, bohatá humusem, s neustálou vysokou hladinou sahající i nad úroveň zemního balu
Tchýnin jazyk ❌ atraktivní pokojová trvalka původem z tropické západní Afriky, listy vzpřímené, sploštělé, nepravidelně na průřezu zprohýbané, rostoucí z přízemní růžice, výška 70-120 cm, vhodná do polostínu, půda středně živná    
 Tchýnin jazyk ❌ atraktivní pokojová trvalka původem z tropické západní Afriky, listy vzpřímené, sploštělé, nepravidelně na průřezu zprohýbané, rostoucí z přízemní růžice, výška 70-120 cm, vhodná do polostínu, půda středně živná    
Vitálka položená (Sanvitalia procumbens) ❌ letnička, růst poléhavý, vyžaduje plné slunce, sucho až mírně vlhko, listy vstřícné, řapíkaté
 Zběhovec ✅ atraktivní plazivá trsovitá trvalka, zimu snáší velmi dobře, zálivka mírná až středně vysoká, vhodná do polostínu, výška 10 cm, půda čerstvě vlhká, na živiny nenáročná  

 

 Aktualizace: 7. 5. 2024