Kostel sv. Anny
kostel_svanny2.jpg
kostel.jpg
varhany.jpg
zvonkohra.jpg
Historie kostela
Historie kostela sv. Anny se začíná psát roku 1703. Nechali jej postavit jezuité, stavba trvala 35 let. Dne 1. 4. 1825 při velikém požáru celé obce vyhořel kostel i se zámečkem. V kostele shořel hlavní oltář a oltář Kalvárie. Dnešní dřevěný oltář je prací Jana Suchardy z roku 1839 s doplňky bratrů Jana a Františka Müllerových, žirečských rodáků, vídeňských umělců.

Co se v kostele nachází?
Kostel je barokní, pouze kazatelna je rokoková. Mezi kostelem a zámkem najdeme kostel starý. Jedná se o původní modlitebnu Luteránských německých pánů, kde byla později jezuitská oratoř. Ta byla vybavena třemi oltáři. Uprostřed stál oltář sv. Františka Xaverského, ten je umístěn nyní v boční kapli. Po obou stranách jsou dva menší oltáře: vlevo smrt sv. Stanislava, vpravo smrt sv. Růženy. Zvláštností tohoto kostela je obraz nad oltářem, který se dá měnit podle liturgického období. Hlavním obrazem je obraz sv. Anny - patronky kostela. Boční oltáře se přičítají Řehoři Thenymu. Levý znázorňuje zasnoubení Panny Marie, pravý zjevení sv. Ignáce. Boží hrob býval naproti hlavnímu vchodu u Kalvárie. Tam bylo slaveno Vzkříšení.
Pod hlavním oltářem se nachází jezuitská hrobka a pod boční lodí hrobka panská pro zaměstnance zámečku. Při renovaci kostela v roce 1906 byly krypty hrobek zazděny a přes ně položeny dlaždice.

Varhany 
Varhany v Žirči byly postaveny v roce 1829. Jsou jedním z největších dochovaných nástrojů regionální varhanářské dílny J. A. Bartha, který patřil k nejprogresivnějším varhanářům v celém českém teritoriu. Právě tímto nástrojem značně předběhl svou dobu. Svým charakterem je nástroj jedním z prvních tzv. přechodových stylových typů mezi varhanářstvím barokním a romantickým. V roce 1906 nástroj dispozičně přestavěl Josef Kobrle, který zásadním způsobem změnil zvukový charakter hlavního stroje a upravil hrací stůl. 

Barokní zvonový klavír Johanna Michaela Rödera (1732)
Na kůru kostela se nachází opravdový skvost, světový unikát: barokní zvonkohra (Glockenklavier). Zvonkohra byla darem F. A. Šporka žirečským jezuitům. Podle znalců není známo, že by se podobný nástroj někde dochoval. Nástroj si objednal 6. dubna r. 1732 František Antonín hrabě Špork u slezského varhanáře Johana Michala Rödera.

V roce 2009-10 byla zvonkohra kompletně restaurována a při té příležitosti proběhlo dohledání původu. Do restaurátorských ateliérů v Praze a okolí byla odvezena na podzim roku 2009 v neutěšeném stavu s poškozenou mechanikou. Chyběly zvonky a skříň byla natřena nevhodným nátěrem. Zpět se zvonkohra vrátila zcela nová a funkční o rok později.

Otevírací doba:
duben až říjen 
úterý - neděle 9:30 - 17:00

Vstupné: 
ZDARMA

Kontakty

Otevírací doba

Otevírací doba všech středisek Areálu Žireč

Duben - Říjen

Út - Ne  9:30 - 17:00